Consell escolar

QUÈ ÉS?

El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre educatiu. 

PER A QUÈ SERVEIX?

Les funcions principals del Consell són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre. Aquestes funcions estan establertes a la llei 12/2009, de 10 de juliol, DOGC núm. 5422 del 16/07/2009.

QUI EL FORMA? 

La composició del Consell Escolar actualment és:
 • La directora del centre: Ioia Pañella
 • La cap d'estudis: Geni Franco
 • El secretari del centre: Joan Calvís
 • Cinc representants del sector mestres, elegits/des pel claustre: Azahara Poveda, Mònica Rubira, Emi Llinàs, Evaristo Carcelén i Montse Garcia.
 • Quatre representants del sector famílies elegits/des pels pares i mares: Consuelo Melgosa, Pilar Marcelino, Ana Olmos i Sandra Pancho.
 • Un/a representant de l'AMPA: Almudena Borrego.
 • Un/a representant de l'ajuntament: Paqui Carrasquilla.
 • Un/a representant del personal d'administració i serveis del centre: Sergi Egea.

COM SÓN ESCOLLITS ELS MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR?

Els i les membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels i les membres representants del professorat i la meitat dels i les membres representants de les famílies dels i les alumnes. Les eleccions per a la constitució inicial o la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, les convoca la direcció del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d'antelació a la data de realització de les votacions.

Tenen dret a votar:
 • Per elegir els representants dels pares i les mares: el pare i la mare de cada alumne escolaritzat en el centre o, si és el cas, els seus tutors legals.
 • Per elegir els representants del professorat: tots els professors i les professores que integren el claustre.
 • Per elegir el personal d'administració i serveis: tot el personal d'administració i serveis que presta serveis al centre.

QUINS ACORDS HA PRES RECENTMENT?
   

13 DE SETEMBRE DE 2023

     S’aprova el POCAT

 

29 DE JUNY DE 2023

     S’aprova l’Import de les aportacions de les famílies

     S’aprova el calendari i horari del curs 23-24

     S’aprova el Pla d’Acollida de l’Alumnat d’I3 pel curs 23-24

 

30 DE MARÇ DE 2023

     S’aprova l’acta de la sessió anterior

     S’aprova el Pla Estratègic de Millora

     Es ratifica l’aprovació del Pressupost del 2023

     S’aprova la liquidació del Pressupost del 2022

 

14 DE DESEMBRE DE 2022

     S’aprova l’acta de la sessió anterior

     S’aprova la Memòria del curs 21-22

     S’aprova la PGA del curs 22-23

     Es ratifica la trobada de la comissió permanent

     S’aprova la cessió del menjador

 

1 DE SETEMBRE DE 2022

     S’aprova l’acta de la sessió anterior

     S’aprova la proposta d’activitats de lleure educatiu per les tardes de setembre

 

28 DE JUNY DE 2022

     S’aprova l’acta de la sessió anterior

     S'aprova l’import de 130 € de l’aportació per a llibres i material escolar per al curs 22-23

     S’aprova el calendari i l’horari del curs 22-23

     S’aprova el pla d’acollida de l’alumnat de P3 pel curs 22-23

 

6 D’ABRIL DE 2022

     S’aprova l’acta de la sessió anterior

     S’aprova la liquidació del pressupost del 2021

     S’aprova el pressupost del 2022

 

1 DE DESEMBRE DEL 2021

     S’aprova l’acta de la sessió anterior

     S’aprova la Memòria del curs 20-21

     S’aproven la PGA i el PMOE del curs 21-22

     Es ratifica l’aprovació del document “Criteris per la formació de grups”

     S’aprova el canvi de dies de lliure disposició

6 DE SETEMBRE DE 2021

     S’aprova l’acta de la sessió anterior

     S’aprova el Pla d’Organització de Centre per al curs 2021-2022

 

29 DE JUNY DE 2021

     S’aprova l’acta de la sessió anterior

     S’aprova l’import de 130 € com a aportació de les famílies per a llibres i material escolar per al curs 2021-2022

     S’aprova el Calendari i l’horari del curs 2021-2022

     S’aprova el Pla d’Acollida de l’alumnat de P3 per al curs 2021-2022

 

1 DE MARÇ DE 2021

     S’aprova l’acta de la sessió anterior

     S’aprova la liquidació del pressupost 2020

     S’aprova el pressupost del 2021

     S’aproven les sortides previstes per al 2n trimestre.

 

23 DE NOVEMBRE DE 2020

     S’aprova l’acta de la sessió anterior

     S’aprova la memòria del curs 19-20

     S’aproven les sortides escolars del curs 20-21

     Es ratifica la participació en el Pla de Millora d’Oportunitats

     S’aprova la cessió del menjador a l’AMPA

     S’aprova que l’AMPA pugui fer una consulta a les famílies en relació a la jornada escolar

 

4 DE JULIOL DE 2020

     S’aprova l’acta de la sessió anterior

     S’aprova el Pla d’Organització de centre pel curs 20-21

 

1 DE JULIOL DE 2020

     S’aprova l’acta de la sessió anterior

     S’aprova l’import de 130 € com a aportació de les famílies per a llibres i material escolar per a tots els cursos

 

19 DE FEBRER DE 2020

     S’aprova l’acta de la sessió anterior

     S’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2019

     S’aprova el pressupost de l’exercici 2020

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada